Kampania Pomarańczowa Wstążeczka

Kampania Pomarańczowa Wstążeczka

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Celem kampanii jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążeczka z napisem: „YES to prevention of child abuse!” (Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem).

Każdego roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim. W tym roku kampania odbywać się będzie pod hasłem walki z głodem i niedożywieniem.

Organizatorzy Kampanii pragną, by przesłanie kampanii, którym jest budowanie świata bez przemocy, świata szczęśliwie i bezpiecznie dorastających dzieci i młodzieży, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych, dotarło w każdy zakątek Polski.

W 2016 roku Kampania 19 dni jest objęta honorowymi patronatami: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.