Informacja – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacja – ŚWIADCZENIA RODZINNE

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 składa się od dnia 1 września 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. Poz. 1238 od dnia 01 listopada 2016r. do dnia 31 października 2017r. obowiązują następujące kwoty świadczeń rodzinnych w wysokości:

 • zasiłek rodzinny:

  a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

  b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

  c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

  a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

  b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

  b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły;