Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na urzędnicze stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych

kategoria: Aktualności | 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

informuje o wyniku naboru na urzędnicze stanowisko:

świadczeń rodzinnych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Siłkowska zam. Pogorzel.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Siłkowska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się znajomością przepisów ustaw niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska


Skan_informacji_o_wynikach_naboru.pdf