Debata społeczna „Bezpieczny senior”

Debata społeczna „Bezpieczny senior”

W miniony piątek (20.11.2015r.) w czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa osób starszych na terenie gminy Gołdap. Debata „Bezpieczny senior” została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi oraz Bibliotekę Publiczną w Gołdapi.

Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała psycholog Pani Agnieszka Zarzycka, która omówiła zagadnienia związane z przemocą wobec osób w okresie późnej dorosłości takie jak: definicje, rodzaje i formy przemocy, konsekwencje doznawanej krzywdy oraz czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy dotyczące osoby starszej i jej opiekuna.

Policjanci w trakcie wystąpienia omówili najczęściej spotykane przestępstwa, których dopuszczają się sprawcy wobec osób starszych oraz doradzali jak postępować, aby nie stać się ich ofiarą.

Celem debaty była diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczności w zakresie poczucia oraz poprawy bezpieczeństwa. Spotkanie miało również na celu wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach oraz wypracowanie wspólnych metod działania zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe, zakupione w ramach II edycji projektu „On, ty i ja na tej samej drodze”.

IMG_1919 IMG_1920 IMG_1921 IMG_1922 IMG_1923 IMG_1924 IMG_1926 IMG_1928 IMG_1930 IMG_1931 IMG_1936