Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do udziału w postępowaniu na: „DOWÓZ POSIŁKÓW DWUDANIOWYCH DO SZKÓŁ”

kategoria: Aktualności | 0

Znak sprawy: OPS.230.2021

Gołdap, dnia 27.07.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do udziału w postępowaniu na: „DOWÓZ POSIŁKÓW DWUDANIOWYCH DO SZKÓŁ”

pełna treść zapytania: Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu