Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- organizacja kursu prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego”Zacznij od nowa …”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- organizacja kursu prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego”Zacznij od nowa …”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację kursu prawa jazdy kat.B w ramach realizacji projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” znajduje się pod linkiem:

http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31350/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-organizacja-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-ramach-projektu-systemoweg.html