Zawiadomienie o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”.
http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31271/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-organizacja-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b.html