Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” znajduje się pod linkiem:
http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31365/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnoscu-wyboru-oferty-najkorzytsniejszej-i-uniewaznieniu-postepowania-o-udzielenie-zamow.html