Zarządzenie w sprawie dnia wolnego od pracy

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego od pracy

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Zarządzenie Nr 1/XII/2014

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

z dnia 09 grudnia 2014r.

 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz.645) zarządzam co następuje:

1. W zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 01 listopada 2014r. (sobota), wyznaczam dzień 24 grudnia 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska