Zarządzanie organizacją pozarządową – zaproszenie na szkolenie w Ełku

Zarządzanie organizacją pozarządową – zaproszenie na szkolenie w Ełku

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Aby organizacja pozarządowa mogła sprawnie i efektywnie realizować swoje cele, rozwijać się i skutecznie działać, potrzebuje dobrego zarządzania. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na szkolenie Zarządzanie organizacją pozarządową do Ełku (hotel Rydzewski) w dniach 13-14 grudnia. Celem szkolenia jest wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej z subregionu ełckiego, podniesienie ich kwalifikacji w obszarze zarządzania, planowania, budowania strategii i tworzenia zespołu.

Budowanie silnego sektora pozarządowego, postrzeganego jako profesjonalny partner w działaniach publicznych, to wyzwanie dla dzisiejszych NGO’sów. Stworzenie silnej i prężnie funkcjonującej organizacji pozarządowej wymaga posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania organizacją, promowania jej działań, kreowania wizerunku, zarządzania grupą ludzi i planowania rozwoju. Zarządzanie w sektorze społecznym to proces równie złożony i niełatwy jak zarządzanie tradycyjnie rozumianą firmą, dlatego też zachęcamy Państwa do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w organizowanym przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej szkoleniu.

Szkolenie jest bezpłatne, organizator pokrywa koszty udziału w szkoleniu, materiałów szkoleniowych, noclegu i wyżywienia.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby oraz deklarację uczestnictwa instytucji/organizacji w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 grudnia br. w biurze projektu OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U. Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną pod wymieniony wyżej adres lub pocztą elektroniczną: tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl (skan). W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć oryginały w dniu rozpoczęcia szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem kontakt z Tadeuszem Penkiewiczem, tel. 87/737 78 45 lub 504025780.

formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_Elk_8-9.12.2014r.

PEFS_-_uczestnik

program_szkolenia_Elk_8-9.12.2014r.