Zaproszenie do udziału w Programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

kategoria: Aktualności | 0

Gmina Gołdap – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi  otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w wys. 18.552,00 zł na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 (umowę zawarto 30 czerwca 2020 r. )

Głównym celem Programu jest wsparcie społeczne w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych:

  1. osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 r.ż., z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2019.1172 ze zmianami);
  2. dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, a ich dochód nie przekracza 400% obowiązującego kryterium dochodowego, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2.804,00 zł, a dla osoby w rodzinie 2.112,00 zł.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 04 81 w godz. 7.15 – 15.15 lub e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gołdapi