Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2020

kategoria: Aktualności | 0

Gmina Gołdap – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego  w wys. 29.683,20 zł na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (umowę zawarto 1 lipca 2020 r.).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2019.1172 ze zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi będzie realizował wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numer telefonu: 87 615 04 81 lub e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Kartę zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa można pobrać tutaj: Pobierz kartę

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gołdapi