Zakończenie Tygodnia Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem

Zakończenie Tygodnia Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w minionym tygodniu w całej Polsce, a na naszym terenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, odbywały się dyżury specjalistów:

  • pracowników socjalnych,
  • funkcjonariuszy Policji,
  • członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • psychologa
  • przedstawiciela Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Porady jak zawsze były udzielane nieodpłatnie. Najliczniej skorzystano z porad psychologa – 17 porad.

Dużo zapytań kierowano w sprawach prawnych, niestety – w tym roku nie udało się pozyskać do współpracy prawników. Mnogość zapytań o taką formę pomocy uwidacznia potrzebę stworzenia systemu wsparcia prawnego dla osób najuboższych.

Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi za otwartość w podejmowaniu wspólnych inicjatyw.