WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

kategoria: Aktualności | 0

Wzory wniosków do pobrania dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Odnośniki zostały również umieszczone w zakładce na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi:

http://opsgoldap.com.pl/wnioski-do-pobrania/