Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada, w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. W tym roku dodatkowo odznaczono grupę pracowników socjalnych nadawanymi przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi. Wśród zaproszonych gości, oprócz laureatów, znaleźli się także przedstawiciele Parlamentu RP, samorządu terytorialnego, członkowie Rady Pomocy Społecznej,  reprezentanci wydziałów i ośrodków pomocy społecznej z całej Polski.

W bieżącym roku zgłoszono ogółem 146 wniosków o nagrody, w tym 72 wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 wnioski w kategorii zespołowej. Za wybitne rozwiązania w pomocy społecznej służące podnoszeniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego list gratulacyjny otrzymała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Agnieszka Iwanowska