Ważne zmiany w pomocy społecznej od 1 października

Ważne zmiany w pomocy społecznej od 1 października

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0
Od 1 października rosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków.
Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.
Co się zmieni?
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:
  •  o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  •  o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.
Podwyższone zostaną także same świadczenia:
  •     maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  •     wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
  •     pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  •     świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł;