Ważna informacja w sprawie opłaty skarbowej

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 224), zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 23 lutego 2014r. W związku z powyższym osoby wnioskujące o przyznanie dodatku energetycznego nie będą już zobowiązane do wnoszenia opłaty skarbowej. Informujemy, że zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Finansów zaniechanie poboru ww. opłaty ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. Oznacza to, że osoby które złożyły wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wniosły opłatę skarbową, mogą ubiegać się o jej zwrot.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek osoby, która jej dokonała. Aby ubiegać się o zwrot ww. opłaty, należy złożyć pisemny wniosek do:

Urząd Miejski w Gołdapi

Wydział Finansów i Realizacji Budżetu

Plac Zwycięstwa 8

19 – 500 Gołdap

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (do odebrania w OPS) oraz wskazać nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty skarbowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej