Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną

Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej w Ełku, Olsztynie, Elblągu i Nidzicy oraz Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w dniach 9-17 maja 2014r. organizuje Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną. Wydarzenie to ma na celu zaprezentowanie doświadczeń w rozwoju gospodarki społecznej, produktów i usług lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w tej dziedzinie.

W ramach tych dni, 16 maja, w Olsztynie odbędzie się ogólnowojewódzka konferencja dla przedstawicieli władz lokalnych, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy i oświaty, a także świata biznesu, mediów i przede wszystkim podmiotów ekonomii społecznej. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane kierunki polityki społecznej Unii Europejskiej z uwzględnieniem strategii „Europa 2020”, a także najlepsze przykłady projektów z Warmii i Mazur realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej w partnerstwie z Włochami i Belgami.

W dniach 9-17 maja odbędą się „Otwarte drzwi w podmiotach ekonomii społecznej” zachęcające mieszkańców do odwiedzenia spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i innych PES mających swe siedziby w różnych częściach naszego województwa.

Natomiast 17 maja odbędą się Targi Ekonomii Społecznej na Starym Mieście w Olsztynie, podczas których zainteresowane podmioty będą mogły na przygotowanych stoiskach zaprezentować swe produkty, ulotki promocyjne itp.

Swój udział w wydarzeniu można zgłaszać poprzez nadesłanie na adres e-mail: k.kalinowska@warmia.mazury.pl karty uczestnictwa zamieszczoną poniżej. Ze względów organizacyjnych karty należy przesyłać do 20 marca 2014 roku.

Karta zgłoszenia WMDzES