Uwaga – ważna informacja

W związku z reorganizacją Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w postach zamieszczonych poniżej przedstawiamy Państwu informacje nt. aktualnego podziału na rejony opiekuńcze wraz ze zdjęciami i nazwiskami pracujących tam pracowników socjalnych.

Bardzo często zdarza się, iż osoby starsze (szczególnie) są odwiedzane przez różnych naciągaczy i oszustów dlatego też dzięki przedstawianym informacjom chcemy uniknąć wyłudzeń na „pracownika socjalnego”. Każdy pracownik socjalny w czasie przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podopiecznego jest wyposażony w legitymację pracownika socjalnego, którą musi okazać na każde wezwanie.

Legitymacja ma formę 4-stronicowego dokumentu tekturowego w kolorze jasnozielonym. Strona pierwsza zawiera pieczęć jednostki wydającej oraz centralnie umieszczony napis „LEGITYMACJA PRACOWNIKA SOCJALNEGO nr ….”. Strona druga zawiera miejsce na zdjęcie, dane identyfikacyjne pracownika socjalnego i jego podpis, napis „jest pracownikiem socjalnym” oraz nazwę pracodawcy wraz z miejscowością. Strona trzecia zawiera napis informujący o uprawnieniu do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, datę i podpis osoby wydającej oraz informację o terminie ważności legitymacji. Strona czwarta zawiera treść art. 105 ust.1 i art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) o uprawnieniach przysługujących pracownikowi socjalnemu. Napisy na wszystkich stronach są otoczone ramką. Napisy oraz ramka są w kolorze czarnym.