UWAGA, UWAGA – OWIES zaprasza na szkolenie

UWAGA, UWAGA – OWIES zaprasza na szkolenie

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Działalność odpłatna statutowa i działalność gospodarcza w NGO, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca br. w Ośrodku Skarpa w Olecku.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji wspierających ekonomię społeczną (MOPS, GOPS, PUP, PCPR) oraz pracowników samorządów lokalnych z terenu subregionu ełckiego, czyli powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Zagadnienia, jakie będą poruszane na szkoleniu to m.in.:

  • działalność nieodpłatna i odpłatna statutowa – podstawowe pojęcia, różnice;
  • praktyczne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej statutowej, czyli nie samą dotacją NGO żyje;
  • zarabianie pieniędzy w NGO, czyli działalność gospodarcza w organizacji.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby oraz deklarację uczestnictwa instytucji w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 2 czerwca br. do godz. 12.00 w biurze projektu OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 1U.

Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną pod wymieniony wyżej adres lub pocztą elektroniczną: paulina.zajkowska@adelfi.pl (skan). W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dostarczenie ich oryginałów w dniu rozpoczęcia szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Zajkowską, tel. 87 737 74 82.

formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie

PEFS_-_instytucja

PEFS_-_uczestnik

Program_szkolenia

regulamin_szkolen_OWIES