UWAGA OSZUŚCI!!!! – PODAJĄ SIĘ ZA PRACOWNIKÓW OPS W GOŁDAPI

UWAGA OSZUŚCI!!!! – PODAJĄ SIĘ ZA PRACOWNIKÓW OPS W GOŁDAPI

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do Nas niepokojącymi sygnałami O OSZUSTACH podających się za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informujemy, że:
1. Każdy pracownik socjalny w czasie przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podopiecznego jest wyposażony w legitymację pracownika socjalnego, którą musi okazać na każde wezwanie.
2. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi to:
Jolanta Bartosiewicz, Barbara Michałowska, Elżbieta Zabłocka, Danuta Grabowska, Ewa Łozowicka, Krystyna Konopko, Teresa Szukajt, Aneta Wilicka, Wioletta Adamczak, Małgorzata Buraczewska.
3. Wywiady środowiskowe mogą być przeprowadzane również przez pracowników działu dodatków mieszkaniowych. Pracownik upoważniony do przeprowadzania wywiadu w miejscu zamieszkania podopiecznego jest wyposażony w legitymację pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu, którą musi okazać na każde wezwanie. Wywiad do dodatków mieszkaniowych jest przeprowadzany po złożeniu w Ośrodku wniosku o dodatek mieszkaniowy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi upoważnieni do przeprowadzania wywiadów środowiskowych to: Beata Kucman i Grażyna Szmelter.
4. Pracę w środowisku (mieszkaniu podopiecznego) świadczą również opiekunki. Usługi opiekuńcze przyznawane są tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Przyznanie osobie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje w formie decyzji administracyjnej i jest poprzedzone przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Po raz pierwszy opiekunka odwiedza podopiecznego w obecności pracownika socjalnego.
5. Asystenci rodziny prowadzą pracę z rodziną w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny jest przydzielany na wniosek pracownika socjalnego, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pierwsza wizyta asystenta u rodziny odbywa się zawsze w obecności pracownika socjalnego.
JEŻELI KTOŚ PODAJE SIĘ ZA PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI I ODMAWIA POKAZANIA LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PROSIMY NIE WPUSZCZAĆ TAKIEJ OSOBY DO MIESZKANIA I INFORMOWAĆ POLICJĘ.

Wzór legitymacji pracownika socjalnego oraz pracownika dodatków mieszkaniowych:

Legitymacja ps dobraLegitymacja DM