[accordion] [pane title=”Komu pomagamy w udzieleniu schronienia?” start=open]

Jest to świadczenie niepieniężne należące do zadań obowiązkowych gminy. Udzielane jest na podstawie wniosku osoby zainteresowanej.

Na terenie gminy Gołdap nie ma placówek świadczących ten rodzaj usługi, dlatego też osoba zainteresowana jest umieszczana w palcówkach z którymi OPS w Gołdapi ma podpisane porozumienia. Za pobyt w placówkach podopieczny oraz gmina ponoszą odpłatność na zasadach określonych w porozumieniach.

[/pane] [pane title=”Co muszę zrobić, aby otrzymać tę formę pomocy?”]

Aby otrzymać tę formę pomocy należy zgłosić się do nas i na miejscu wypełnić wniosek.

[/pane] [/accordion]