Szkolenie OWIES

Szkolenie OWIES

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Źródła finansowania działań organizacji pozarządowej, które odbędzie się w dniach 9 – 10 maja br. w Hotelu Ognisty Ptak w Węgorzewie. Szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji wspierających ekonomię społeczną (MOPS, GOPS, PUP, PCPR) oraz pracowników samorządów lokalnych z terenu subregionu ełckiego, czyli powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Zagadnienia, jakie będą poruszane na szkoleniu to m.in.:

  • jak skutecznie pozyskiwać dotacje?
  • składki członkowskie, darowizny a sponspring;
  • jak się nie pogubić, czyli planowanie finansowe w NGO.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby oraz deklarację uczestnictwa instytucji w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 maja br. do godz. 12.00 w biurze projektu OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 1U. Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną pod wymieniony wyżej adres lub pocztą elektroniczną: paulina.zajkowska@adelfi.pl (skan). W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dostarczenie ich oryginałów w dniu rozpoczęcia szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Zajkowską, tel. 87 737 74 82.

program_zrodla_finansowania_NGO

formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_zrodla_finansowania_

PEFS_-_instytucja

PEFS_-_uczestnik