Szkolenie nt. ekonomii społecznej w Gołdapi

Szkolenie nt. ekonomii społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Mała miejscowość nie musi wcale oznaczać małych możliwości. Dzięki narzędziom ekonomii społecznej życie na wsi może nabrać rozpędu, a lokalne społeczności mogą realizować swoje pasje i jednocześnie zarabiać.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie, które wskaże drogę rozwoju wsi poprzez stosowanie narzędzi, które oferuje ekonomia społeczna czyli poprzez zakładanie wsi tematycznych, ekomuzeów czy też stowarzyszeń na rzecz rozwoju. Paleta możliwości jest niemała, a efekty zależą głównie od pomysłu, promocji, zaangażowania społeczności i determinacji lidera. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ekonomii społecznej wieś może rozkwitnąć, może przyciągać turystów i stać się miejscem magicznym, tętniącym życiem. A jak tego dokonać, dowiedzą się Państwo na szkoleniu.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji wspierających ekonomię społeczną (MOPS, GOPS, PUP, PCPR) oraz pracowników samorządów lokalnych z terenu subregionu ełckiego, czyli powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Szkolenie jest bezpłatne, organizator pokrywa koszty udziału w szkoleniu, materiałów szkoleniowych, noclegu i wyżywienia.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby oraz deklarację uczestnictwa instytucji/organizacji w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 października br. do godz. 12.00 w biurze projektu OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U. Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną pod wymieniony wyżej adres lub pocztą elektroniczną: tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl (skan). W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dostarczenie ich oryginałów w dniu rozpoczęcia szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Tadeuszem Penkiewiczem, tel. 87/737 78 45 lub 504025780.

formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_Goldap_18-19.10.2014

PEFS_-_instytucja

PEFS_-_uczestnik

program_szkolenia_18-19_X_2014_Goldap