Szkolenie „Grupy Robocze w praktyce – działania w sytuacji przemocy wobec dziecka”

Szkolenie „Grupy Robocze w praktyce – działania w sytuacji przemocy wobec dziecka”

Dzisiaj w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbyło się szkolenie pt. „Grupy Robocze w praktyce – działania w sytuacji przemocy wobec dziecka”. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz członkowie grup roboczych – 23 osoby. Skupiono się na głównych problemach osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy tj. zdefiniowaniu problemu krzywdzonego dziecka, rozpoznaniu symptomów, postawieniu właściwej diagnozy, prawidłowym prowadzeniu procedury Niebieskiej Karty. Spotkanie prowadził specjalista Pan Mariusz Moderski ze Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Szkolenie finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC