Światowy Dzień Żywności i Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

obiad

Przed nami dwa dni w czasie których wszyscy powinniśmy zastanowić się nad poważnymi problemami, z którymi boryka się cały świat – problemem głodu i niedożywienia. Od 1979 roku w dniu 16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności, zaś dnia następnego – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

Światowy Dzień Żywności upamiętnia utworzenie FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Celem obchodów tego dnia jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Lata 1997 – 2006 oraz 2008 – 2017 zostały ogłoszone „Dekadami Walki z Ubóstwem”.

Pierwowzorem Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, ustanowionego w 1992 roku, był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. Dzień ten jest wyrazem hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znakiem solidarności i braterstwa z najuboższymi. Obchody tego dnia mają uświadamiać opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie. W Polsce Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, jak i Program Walki z Ubóstwem znajdują się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W Gminie Gołdap, aby zmniejszyć problem niedożywienia, głównie wśród dzieci i młodzieży, realizowany jest wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego programu finansowane są posiłki w przedszkolu i szkołach oraz, na podstawie zawartych porozumień z parafiami, pozyskiwana żywności w ramach PEAD 2013. Obecnie dożywianiem objętych jest aż 604 dzieci. Na realizację tego programu nasz samorząd przeznaczył 150 000,00zł, zaś cała wartość realizowanego programu w bieżącym roku przewidywana jest w wysokości 601 113,00zł – pozostałą kwotę otrzymujemy w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Szkoły podstawowe z naszego terenu pozyskują dodatkowe fundusze na zakup posiłków np. z programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. Cyklicznie, przez wolontariuszy, organizowane są również zbiórki żywności. Potrzeby w tym zakresie są nadal przeogromne.