Superwizja członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w Gminie Gołdap

kategoria: Aktualności | 0

W dniach 24 września i 19 listopada 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi odbyła się superwizja członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w gminie Gołdap. Superwizję poprowadził pan Błażej Gawroński, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Nr 47), przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie, certyfikowany specjalista w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych PARPA.

W spotkaniach wzięli udział członkowie grup roboczych działających na rzecz pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Podczas superwizji jej uczestnicy mieli okazję omówić swoją pracę z klientem lub rodziną pod kątem pojawiających się wątpliwości, trudności i dylematów.

Superwizja została zrealizowana ze środków Gminy Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.