Skorzystaj z pomocy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

kategoria: Aktualności | 0

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym?

Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi i skorzystaj z pomocy  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej!

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie w szczególności:

  • pomoc w przygotowaniu do wyjścia oraz dojazdach w miejsca wybrane przez osobę z niepełnosprawnością i powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz do miejsca pracy,
  • pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach (pod warunkiem czynnego uczestnictwa osoby korzystającej ze wsparcia),
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
  • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, wystawy ,
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • pomoc w wykonywaniu codziennych czynności.

Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu po 30 godzin.

Pomoc asystenta będzie bezpłatna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, tel. 87 615 04 81, w godz. 7.15 – 15.15  oraz na stronie internetowej Ośrodka http://opsgoldap.com.pl

OGŁOSZENIE Wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.docx

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020