[accordion]

[pane title=”Dla kogo?” start=open]

Ta forma pomocy przysługuje osobom:

  • nieposiadające ubezpieczenia
  • z którymi zawarto kontrakt socjalny
  • bezdomnym objętym indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności
  • pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej

[/pane]

[pane title=”Co muszę zrobić, aby otrzymać tę formę pomocy?”]

Aby uzyskać taką pomoc należy zgłosić się do pracownika socjalnego swojego rejonu opiekuńczego (sprawdź) i złożyć wniosek.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów o uzyskiwanych dochodach zostanie zbadana sytuacja socjalno-bytowa osoby wnioskującej.

[/pane]

[pane title=”Dokumenty do pobrania”]

Niezbędne dokumenty:

Podstawa prawna:

[/pane]

[/accordion]