Przemoc nie musi być tradycją – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Przemoc nie musi być tradycją – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci z inicjatywy szwajcarskiej fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” od roku 2001 obchodzony jest w dniu 19 listopada. Ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata stworzyło międzynarodową koalicję inicjującą obchody, organizującą krajowe oraz lokalne akcje, postulującą do urzędów swoich krajów. Jest to czas na refleksję w jaki sposób my dorośli chronimy najmłodszych przed krzywdzeniem. Dzięki tym akcjom zwiększa się świadomość społeczna oraz tworzy kultura zapobiegająca nadużyciom i przemocy wobec dzieci. W Polsce, od dwóch lat, koordynatorem działań jest Fundacja Dzieci Niczyje.Należy ciągle podkreślać, iż zjawisko przemocy wobec dzieci jest problemem powszechnym i bardzo poważnym, a walka z przemocą powinna być odpowiedzialnością całego społeczeństwa.Dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym dnia następnego, 20 listopada, z Dniem Ochrony Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych. Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych, dlatego trzeba stale przypominać o ich znaczeniu. Prawa dziecka nie są dobrem zbywalnym, one po prostu istnieją. Zadaniem dorosłych jest ochrona dzieci poprzez opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności.