Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi informuje

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi informuje, że realizuje Projekt „Aktywizacja po 30 (2018)”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie gołdapskim.

Projekt jest skierowany do bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, a jednocześnie należących co najmniej do jednej grupy:

  1. długotrwale bezrobotni (38 osób/22K/16M),
  2. osoby z niepełnosprawnościami (6 osób/4K/2M),
  3. osoby w wieku 50 lat i więcej (26 osób/14K/12M),
  4. kobiety (57 osób),
  5. osoby o niskich kwalifikacjach (54 osoby/31K/23M).

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

info_PUP