Pogadanki w Gimnazjum

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2014 to ogólnopolski konkurs do którego przystąpiło Gimnazjum im. Noblistów Polskich. W ramach tego projektu odbywała się zajęcia i debaty uczniowskie dotyczące bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień.

W jednym ze spotkań brała udział Iwona Wasilewska – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Jej pogadanki w każdej z klas uzupełniały wcześniej prowadzone konwersatoria „Nie jesteś sam”.