Podziękowanie

Podziękowanie

Nieformalne koło Amazonek przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi dziękuje Panu Jarosławowi Dzienisowi oraz pracownikom Pijalni Wód w Gołdapi za okazaną życzliwość, wrażliwość wobec drugiego człowieka oraz bezinteresowne wsparcie.