Podsumowanie XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Podsumowanie XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W piątkowy, z lekka mroźny dzień, w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Mroźna i z lekka mglista pogoda nie przeszkodziła nikomu i na sali zebranych było mnóstwo gości.

SONY DSC

SONY DSC

I może w tej konferencji nie byłoby nic dziwnego, ale podsumowanie Dni Rodziny rozpoczęło się… gołdapskim akcentem. Punktualnie o godzinie 10.00 przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi został odśpiewany Hymn Dni Rodziny. Hymn jest pomysłem pracownika socjalnego Pani Wioletty Adamczak. Pomysł zakiełkował już w ubiegłym roku, potem dojrzał i został skonsultowany z jak zawsze przyjaźnie do nas nastawioną dyrektor Domu Kultury Panią Martą Jurgiełan. Potem były rozmowy z Panem Robertem Magielnickim, który napisał skoczną muzykę i Panią Beatą Otto, która do tej muzyki napisała przepiękne słowa. Trochę prób w Domu Kultury, pierwszy występ w czasie gołdapskiego Dnia Dziecka i, ku zaskoczeniu wszystkich, zaproszenie do wykonania piosenki w czasie uroczystości podsumowania. Wszyscy, jednogłośnie orzekli, że Hymn będzie śpiewała Joanna Pojawis – asystent rodziny w naszym Ośrodku.

SONY DSC

 

Przesympatyczny, uśmiechnięty chórek tworzyły następujące osoby (od lewej):

  • Emilia Mor – Górska – starszy pracownik socjalny
  • Elżbieta Świętoń – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
  • Aneta Wilicka – pracownik socjalny.

SONY DSC

Nie obyło się bez tremy, ale wszystko poszło dobrze, o czym świadczą uśmiechy „Szefowych” – Agnieszki Iwanowskiej i Iwony Wasilewskiej,

SONY DSC

i oto w trakcie przerwy w konferencji kolejne zaskoczenie – zostałyśmy zasypane prośbami o możliwość wykorzystania Hymnu przez inne instytucje!

Chwilę po naszych „chórzystkach” wystąpiły dzieci z Pałacu Młodzieży w Olsztynie:

SONY DSC

 

SONY DSC

W konferencji uczestniczyli i przepiękne słowa o rodzinie wygłosili następujący goście:

  • Pan Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

SONY DSC

  • Pani Edyta Jędrzejewska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej (na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dyrektor zacytowała poruszające słowa swojego syna Bartka: Mamo, nie wiesz co to jest rodzina? Przecież rodzina to MIŁOŚĆ!)

SONY DSC

  • Ksiądz Arcybiskup Wojciech Zięba – Metropolita Warmiński

SONY DSC

Bardzo ciekawy  i skłaniający do refleksji wykład na temat kondycji współczesnej rodziny wygłosiła Pani dr Małgorzata Ciczkowska – Giedziun z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

SONY DSC

O wszystkich wydarzeniach tegorocznych XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny opowiedziała Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

SONY DSC

i jednocześnie serdecznie zapraszała do organizacji kolejnych Dni Rodziny, ponieważ już 7 listopada w Olsztynie odbędzie się spotkanie koordynatorów przyszłorocznego wydarzenia.

Trzeba przyznać, że tegoroczne Dni Rodziny były obfite w wydarzenia i działania. Do ich przygotowań i realizacji włączyli się przedstawiciele różnych instytucji i środowisk, a co warte podkreślenia co raz więcej wydarzeń było organizowanych przy współpracy kilku podmiotów. Tak również było w naszej gminie – współpracowali ze sobą Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury oraz Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk.

Oficjalna część konferencji zakończyła się wręczaniem nagród w różnych konkursach.

Zdjęcia w wykonaniu Pani Wioletty Adamczak.