Podsumowanie Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podsumowanie Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Od kilku lat, z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, w całej Polsce obchodzony jest Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tym roku na terenie naszej gminy organizacji tego ważnego wydarzenia podjął się Gminny Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Każda osoba zainteresowana mogła skorzystać z:

  • poradnictwa psychologicznego
  • poradnictwa prawnego
  • porad udzielanych przez pracowników socjalnych, Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Z analizy spraw i problemów, którymi zajmowali się specjaliści wynika, iż najwięcej osób zgłaszało problemy z:

  • nadużywaniem alkoholu przez osoby z najbliższego otoczenia, rodziny
  • niełożeniem na utrzymanie rodziny, unikaniem zatrudnienia
  • ustaleniem ojcostwa, prostowaniem aktów urodzeń dzieci
  • brakiem uregulowań sytuacji prawnej i ekonomicznej (alimenty) rodzin
  • nieradzeniem sobie z emocjami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Dyżury i spotkania uświadamiają, iż ciągle na terenie naszej gminy istnieje potrzeba stałego wsparcia mieszkańców w poradnictwo prawne i psychologiczne. Cieszy również fakt, iż po poradę zgłaszali się mieszkańcy sąsiednich gmin. Świadczy to o wzroście świadomości społeczeństwa i braku zgody na krzywdę i zaniedbania.