Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w minionym tygodniu w całej Polsce, również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, odbywały się dyżury specjalistów:

  • pracowników socjalnych OPS i PCPR,

  • funkcjonariuszy Policji,

  • członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • psychologa

  • przedstawiciela Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Porady jak zawsze były udzielane nieodpłatnie.Z porad psychologa skorzystało – 17 osób, z porad funkcjonariusza Policji – 1 osoba.

W sprawach prawnych udzielano informacji o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. W tym celu udostępniano ulotki informacyjne.

Dziękujemy wszystkim specjalistom za udział w dyżurach.