Podsumowanie działań projektowych

Jak to szybko minęło… W grudniu kończy się realizacja tegorocznej edycji projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. Nadszedł czas podsumowań i pożegnania z beneficjentami projektu.

W styczniu tego roku udział w projekcie rozpoczęło 31 osób. Z osobami tymi podpisano kontrakty socjalne. W ramach ich realizacji uczestnicy skorzystali z następujących szkoleń, spotkań i warsztatów:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • spotkanie z liderem Klubu Pracy,
 • warsztaty pedagogiczno – psychologiczne (rola rodziny w życiu człowieka z uwzględnieniem sytuacji dziecka, potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, trudności szkolne – motywowanie do nauki),
 • wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej w Prostkach,
 • spotkania z fryzjerem,
 • spotkania z kosmetyczką,
 • spotkania z dietetykiem,
 • spotkanie z policjantem,
 • wykład prozdrowotny dla kobiet na temat higieny i zdrowego stylu życia – profilaktyka raka piersi,
 • wykład prozdrowotny dla mężczyzn – zdrowy styl życia i profilaktyka raka prostaty,
 • kurs języka angielskiego,
 • kurs Płace,
 • kurs Kasa fiskalna,
 • kurs podstaw obsługi komputera,
 • kurs ECDL Start,
 • warsztaty motywacyjne – Mam pomysł na…. ,
 • kurs – ABC Przedsiębiorczości,
 • kurs – Prawo jazdy kat. B.

W ramach projektu przez siedem miesięcy (175 godzin) funkcjonowało Biuro Porad Prawnych, które cieszyło się jak zawsze ogromnym zainteresowaniem zarówno uczestników projektu, jak i innych podopiecznych Ośrodka. Już 7 stycznia kolejny dyżur prawnika.

Do końca nadchodzącego – 2014 roku – skorzystać będzie można ze wsparcia psychologa, którego etat w całości finansowany jest ze środków EFS. Psycholog pracuje w godzinach pracy Ośrodka, lecz istnieje możliwość, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umówienie się na spotkanie w innych godzinach.

Wprawdzie jeszcze tegoroczna edycja projektu systemowego trwa, lecz rozpoczęto nabór na rok nadchodzący. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi.

Koordynator projektu

Anna Chalecka

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL 

Projektodawca:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi