Podsumowanie akcji „Biała wstążka” 2016r.

Podsumowanie akcji „Biała wstążka” 2016r.

W tym roku zakończenie Kampanii Biała Wstążka miało miejsce 13 grudnia. Na Targowicy Miejskiej zostało wykonane zdjęcie – „żywy” symbol białej wstążki. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi, Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, żołnierze 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, funkcjonariusze Policji Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz mieszkańcy miasta ustawili się w kształt wstążki. Zdjęcie wykonał Pan Cezary Romanowski.

Tegoroczna inauguracja kampanii odbyła się 25 listopada w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta. Symboliczne białe wstążki otrzymali, Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek oraz mężczyźni pracujący w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. W Urzędzie Miejskim uroczyście przypięto białe wstążki Burmistrzowi Panu Tomaszowi Luto oraz Zastępcy Burmistrza Panu Jackowi Morzy.

W ramach tegorocznej Kampanii, w dniach 28 i 29 listopada członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych wzięli udział w szkoleniach poświęconych problematyce przemocy: „Pomoc osobom starszym doznającym przemocy” oraz „Praca z osobami doświadczającymi przemocy – analiza przypadków”.

W sobotę 3 grudnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w godzinach od 10.00 do 12.00 odbyły się OTWARTE DRZWI. Osoby doznające przemocy mogły spotkać się z członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego: psychologiem, pracownikiem socjalnym i funkcjonariuszem Policji.

Ponadto w Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, aktywnie włączyły się Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, Zespół Szkół w Grabowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. W dniach 25 listopada 10 grudnia w w/w placówkach dobyły się warsztaty, marsze, pogadanki, prelekcje na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Relacje ze spotkań można zobaczyć na stronie internetowej OPS i Facebook.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i do zobaczenia za rok!!!

Poniżej fotografia „Żywy” symbol białej wstążki z dnia 13 grudnia 2016r.

 dji_0021

dji_0039