OWIES zaprasza

OWIES zaprasza

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na seminarium tematyczne z ekspertem Jarosławem Kubą, poświęcone rozwojowi społeczno – gospodarczemu Powiatu Gołdapskiego. Spotkanie rozpocznie się 4 kwietnia o godzinie 12.00 w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym przy ul. Partyzantów 31 w Gołdapi.

Jak stworzyć ofertę, która przyciągnie turystów? Co może stać się produktem lokalnym; rozpoznawalnym i działającym jak magnes? Jak sieciować usługi i atrakcje turystyczne tak, by w ten sposób zebrana oferta stanowiła efektywne narzędzie ściągające turystów? Jakie miejsce w lokalnym  rozwoju społeczno – gospodarczym zajmują partnerstwa trójsektorowe oraz ekonomia społeczna?

Na powyższe pytania postara się odpowiedzieć nasz ekspert; Jarosław Kuba, dyrektor generalny Stowarzyszenia Bałt, o którym mówi się, że zaprzągł do pracy naturę, zjednał sobie ludzi i rozruszał cały region – region gminy Bałtów, która stała się jednym z chlubnych przykładów wdrażania ekonomii z ludzką twarzą, czyli ekonomii społecznej i ma swoje miejsce w ogólnopolskim Atlasie Dobrych Praktyk. Dziś, ta jeszcze kilkanaście lat temu nikomu nieznana gmina, jest przykładem do naśladowania w wielu dziedzinach: aktywizacji mieszkańców, innowacyjności, rozwoju gospodarczego dokonanego za sprawą turystyki czy umiejętnego korzystania z programów i dotacji. I właśnie o tym w jaki sposób konsekwentnie dążyć do celu, współpracować, tworzyć, inspirować i rewitalizować dowiedzą się Państwo podczas seminarium „Tworzenie i zarządzanie sieciowym produktem turystycznym w obszarze rewitalizacji więzi społeczno-gospodarczych, czyli jak zrobić żeby zarobić”.

Na seminarium zapraszamy zarówno instytucje i organizacje będące członkami partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak i wszystkich zainteresowanych współtworzeniem gołdapskiej przyszłości i przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach, kulturze i turystycznej atrakcyjności regionu.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres mailowy: aneta.makowska@adelfi.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura OWIES: ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2 U, 19-300 Ełk.

formularz_zgloszeniowy_seminarium_tematyczne_4.04