OWIES zaprasza osoby bezrobotne na bezpłatne szkolenie

OWIES zaprasza osoby bezrobotne na bezpłatne szkolenie

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Trening umiejętności interpersonalnych (komunikacja interpersonalna, prezentacje i wystąpienia publiczne, zarządzanie sobą w czasie), które odbędzie się w dniach 04-05 września 2014r. w Hotelu Nad Pisą w Piszu przy ul. Ratuszowej 13.

Umiejętności interpersonalne to umiejętności społeczne (psychospołeczne) zaliczane do grupy kompetencji miękkich, którymi posługujemy się w relacjach z innymi ludźmi. Służą one przede wszystkim do inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji, ale także do osiągania oczekiwanych celów przez co znacznie podnoszą naszą skuteczność i kompetencje zawodowe, pomagają odnaleźć się na rynku pracy. Zdolności interpersonalne stanowią zbiór cech bezpośrednio wpływających na jakość naszej współpracy z innymi ludźmi zarówno w kontaktach ze współpracownikami, jak i z klientami czy kontrahentami. Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności w zakresie negocjacji, autoprezentacji, sprawnego komunikowania się, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych oraz zarządzania sobą w czasie, zapraszamy na szkolenie do Pisza.

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, uczestników centrów i klubów integracji społecznej z subregionu ełckiego.

Organizator szkolenia pokrywa wszelkie koszty uczestnictwa w szkoleniu, w tym koszty udziału, dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 sierpnia 2014r. do godz. 12.00 w biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U ( formularz można wysłać pocztą) lub pod adresem mailowym: tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl

formularz_zgloszeniowy_04-05.09.2014

program_szkolenia_Trening_umiejetnosci_interpersonalnych