Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi poszukuje Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

kategoria: Aktualności | 0

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

POSZUKUJE

 ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jesteś osobą empatyczną, sumienną, pomocną dla innych? Lubisz pracować z ludźmi?

Masz doświadczenie w pracy z osobą z niepełnosprawnością?

Zgłoś się do nas i zostań asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej!

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnoprawnym.

JAK WYGLĄDA  PRACA ASYSTENTA?

Asystent podpisuje umowę zlecenie z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi. Praca zostaje rozliczona na podstawie ewidencji zrealizowanych godzin (średnio 30 godz./miesięcznie). Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie w szczególności:

  • pomoc w przygotowaniu do wyjścia oraz dojazdach w miejsca wybrane przez osobę z niepełnosprawnością i powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz do miejsca pracy,
  • pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach (pod warunkiem czynnego uczestnictwa osoby korzystającej ze wsparcia),
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
  • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, wystawy,
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • pomoc w wykonywaniu codziennych czynności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, tel. 87 615 04 81, w godz. 7.15 – 15.15 oraz na stronie internetowej Ośrodka http://opsgoldap.com.pl

 

OGŁOSZENIE ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020