OGŁOSZENIE

kategoria: Aktualności | 0

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi będzie realizował bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wszystkich spraw pozostających w kompetencji jednostki w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 15.15.

Obsługa będzie realizowana do odwołania według następujących zasad:

  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów),
  • interesanci są zobowiązani nosić maskę ochronną oraz dezynfekować ręce,
  • prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej 2 metry.

Ponadto obowiązują dotychczas ustalone niżej wymienione rozwiązania w zakresie obsługi interesantów i organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia wpływu do Ośrodka poprzez wrzucenie ich do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego przy wejściu do  budynku,
  • jeżeli charakter sprawy nie wymaga obecności w Ośrodku to zapraszamy do załatwiania spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny tj.: 87 615 04 81, 601 522 723 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy

Społecznej w Gołdapi

Edyta Truszczyńska