Ogłoszenie o zamówieniu na organizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”

http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31272/ogloszenie-o-zamowieniu-na-organizacje-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-ramach-projektu-systemowego-pt-zacznij-od-nowa-ak.html