O Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

O Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Pomimo iż od wielu lat nie funkcjonuje taka instytucja jak opieka nadal tak się o ośrodkach pomocy społecznej mówi. Co gorsza ośrodkom przypina się łatkę, iż wypłacają zasiłki tylko osobom z tzw. marginesu społecznego. Nic bardziej mylnego i nic bardziej krzywdzącego osoby, które korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Obecne ośrodki pomocy społecznej to instytucje, które realizują szereg działań wynikających z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej, a gro wydatkowanych funduszy to zasiłki z zabezpieczenia społecznego przyznawane na podstawie np. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Aby przybliżyć wszystkie działania naszego Ośrodka, wszystkie formy przyznawanych świadczeń co kilka dni na naszej stronie internetowej będą ukazywały się informacje o formach pomocy. Do tych informacji będą zamieszczane również wzory wniosków, które będzie można pobrać bezpośrednio ze strony, a które potem, celem ułatwienia złożenia wniosków, będą zamieszczone w dokumentach  do pobrania.

Nazwa Ośrodka upoważnia nas jednak do tego, aby rozpocząć przybliżanie naszych działań od zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy społecznej. Od jutra, co kilka dni, zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową.