Nigdy nie jest za wcześnie ani nigdy nie jest za późno

Nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno na rozmowy o problemach.

W minioną środę, 9 października, Agnieszka Iwanowska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, spotkała się z uczniami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. Spotkania tego typu wpisały się już w stały harmonogram współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

A wszystko zaczęło się około dwóch lat temu – rzucony pomysł „może byśmy coś razem” zakiełkował kilkoma wspólnymi inicjatywami. I wygląda na to, że przed nami jeszcze wiele lat współpracy.

Ostatnie spotkanie w swojej tematyce nie należało do najlżejszych. Problem przemocy, w swoich różnych okrutnych postaciach, z przykładami z „życia wziętymi” trafiał do słuchających. Tym bardziej, iż grono słuchaczy składało się głównie z płci męskiej (aż 96% sprawców przemocy to mężczyźni).  

W młodym wieku, a w takim są uczniowie CKiW OHP, o problemach się nie myśli. Przyszłość wydaje się łatwa, lekka i przyjemna. I wszystkim chciałoby się takiej przyszłości życzyć. Niestety, rzeczywistość pisze swoje własne scenariusze i z różnymi problemami na drodze życiowej można się spotkać. Dobrze jest, żeby wiedzieć, gdzie po pomoc się udać. Uczniowie CKiW OHP już wiedzą – zostali przepytani z wiedzy, gdzie instytucje pomocowe się znajdują, gdzie pracują specjaliści.

Warto się spotykać z ludźmi, warto rozmawiać, warto dawać szansę, warto otwierać drzwi PRZED KAŻDYM…