Nigdy nie jest za późno…

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi rozszerza swoje skrzydełka współpracy. Po spotkaniu z młodzieżą – uczniami Ochotniczego Hufca Pracy przyszła kolej na nauczyli i instruktorów tej instytucji.

Dzisiejsze spotkanie dotyczyło procedury Niebieska karta wszczynanej w wyniku pozyskania informacji o przemocy w rodzinie. Temat może mało przyjemny, należący raczej do tych bolesnych i zastanawiających, ale bardzo potrzebny w dzisiejszych, nierzadko okrutnych czasach.

Od września 2011 roku przedstawiciele aż 5 instytucji mogą inicjować procedurę Niebieskiej karty. Należą do nich:

  1. przedstawiciele jednostek pomocy społecznej
  2. członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  3. funkcjonariusze policji
  4. przedstawiciele służby zdrowia
  5. przedstawiciele oświaty.

Można być ślepym i głuchym na potrzeby drugiego człowieka, lecz pamiętać należy, że obowiązuje tak zwana zasada chleba oddanego: dzisiaj ja pomogę innemu człowiekowi, bo może kiedyś ja będę w potrzebie i ktoś mi pomoże.

Rozmowy nt. przemocy, przeciwdziałania przemocy i wszczynania procedury Niebieska karta powodują powstawanie różnych reakcji, mam nadzieję, że jednak za każdym razem skłaniają do refleksji.

Serdecznie zapraszam instytucje zainteresowane problematyką przemocy do organizowania spotkań z pracownikami. Pracownicy Ośrodka podzielą się z Państwem informacjami, przykładami działań. W spotkaniach uczestniczymy nieodpłatnie.