SENIORZE!!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I.

Program 100% jest  finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19.

Adresatami programu są samotni seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe i nieposiadający osób bliskich  lub osoby te z różnych względów nie mogą zapewnić im odpowiedniego wsparcia.

Realizacja programu w zakresie Modułu I polega na:

  • dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących artykułu podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej (koszt zakupów pokrywa senior),
  • wsparciu/pomocy w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
  • pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych, np. Caritas,
  • pomocy przy realizacji recept oraz regulowaniu rachunków,
  • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby, objęciu wsparciem z zakresu pomocy społecznej.

Program będzie realizowany w terminie od dnia uzyskania środków finansowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Decydując się na skorzystanie z pomocy jaką oferuje Program, Senior zgłasza się poprzez:

  • ogólnopolską infolinię 22 505 11 11
  • bezpośrednio kontaktuje się z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonując zgłoszenie telefonicznego pod numer 87 615-50-50.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Pliki: Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” w gminie Gołdap na rok 2022