Komunikat z dnia 22 kwietnia 2020 r. określający funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID 19

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż w dalszym ciągu do odwołania utrzymuje wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu.

Wprowadzone ograniczenia to:

 • wykonywanie zadań wyłączające bezpośrednią obsługę mieszkańców;
 • osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt telefoniczny: 87 615 04 81, 601 522 723 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15-15:15; dodatkowo zalecany jest kontakt elektroniczny e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej;
 • wnioski oraz dokumenty można złożyć elektronicznie bądź poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego przy wejściu do  budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00; prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz numeru rachunku bankowego;
 • przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:
 • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym;
 • dokumentów lub oświadczeń t.j. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenia o wynagrodzeniu, orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenia o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc;
 • informacji udostępnionych przez inne podmioty t.j. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy itp.;
 • jeżeli załatwienie sprawy wymaga osobistej wizyty w Ośrodku, osoba zainteresowana zostanie poinformowana telefonicznie o miejscu i czasie spotkania w siedzibie Ośrodka, a uzgodnione spotkanie z pracownikiem Ośrodka odbędzie się z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa (wyposażenie w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, zachowanie obowiązującego dystansu);
 • wszystkie wypłaty świadczeń są realizowane na bieżąco;
 • kasa Ośrodka jest czynna, przy czym w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba, zaś osoby przebywające na zewnątrz powinny zachować 2 metrowy odstęp między sobą, jednakże apelujemy o założenie rachunku bankowego pozwalającego na bezgotówkowe wypłaty;
 • wnioski na świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz KDR zalecamy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty polskiej, druki do pobrania na stronie internetowej Ośrodka: http://opsgoldap.com.pl/wnioski-do-pobrania;
 • Dyrektor Ośrodka nie przyjmuje stron do odwołania;
 • działania projektowe „Wioska Garncarska” oraz „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nadal zostają wstrzymane do odwołania.

Informujemy również, że wprowadzone ograniczenia nie powodują i nie powodowały zaniechania realizacji zadań OPS, a wszystkie sprawy załatwiane są w terminie.

RAZEM ODPOWIEDZIALNIE DBAJMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE INNYCH!