Nowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego!

Nowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego!

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Komunikat ws. rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Komitet Rady Ministrów 12 grudnia 2013r. przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Planuje się, że projekty zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów

W ww. projektach uchwały i rozporządzenia przewiduje się, że osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200,00zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu.

Zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.