Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

kategoria: Aktualności | 0

Świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. można składać:

 • od dnia 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną,
 • od dnia 1 sierpnia 2023 r. w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2024 r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudniu, prawo do świadczeń ustala się od miesiąca grudnia!

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub sprawowana jest nad nim opieka zastępcza,
 • osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 •  dziecko wychowuje samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na rzecz tego dziecka od jego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice lub jedno z rodziców tego dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty od drugiego z rodziców lub gdy zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego dziecka,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Fundusz alimentacyjny 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. można składać:

 • od dnia 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną,
 • od dnia 1 sierpnia 2023 r. w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od dnia 1 października 2023 r. oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2023 r. następuje do dnia 31 października 2023 r. (zachowana jest ciągłość wypłat, wypłata świadczeń w październiku 2023 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od dnia 1 października 2023 r. oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca października 2023 r. następuje do dnia 30 listopada 2023 r. (miesięczna przerwa w wypłacie świadczeń, świadczenie za październik 2023 r. może zostać wypłacone w listopadzie 2023 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od dnia 1 października 2023 r., oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca października 2023r. następuje do dnia 31 grudnia 2023 r. (dwa miesiące przerwy w wypłacie świadczeń, świadczenie za październik 2023 r. oraz listopad 2023 r. może zostać wypłacone w grudniu 2023 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 listopada 2023 r. oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca listopada 2023 r. następuje do dnia 31 stycznia 2024 r. (świadczenia przepadają za październik 2023 r. natomiast wypłata świadczeń z wyrównaniem od listopada 2023 r. może nastąpić dopiero w styczniu 2024 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 grudnia 2023 r. oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca grudnia 2023 r. następuje do dnia 28 lutego 2024 r. (świadczenia przepadają za październik 2023 r. oraz listopad 2023 r., natomiast wypłata świadczeń z wyrównaniem od grudnia 2023 r. może nastąpić dopiero w lutym 2024 r.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Wnioski są przyjmowane:

 • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: emp@tia.mrpips.gov.pl, lub
 • od 1 sierpnia 2023 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 od poniedziałku do czwartku w godzinach od  08:00 do 14:00, pok. nr 6 (parter)

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków.

Informujemy, że w/w wnioski będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za 2022 r. z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Wnioski do pobrania:

 1. zasiłek  rodzinny wraz z dodatkami
 2. specjalny zasiłek opiekuńczy
 3. fundusz alimentacyjny